Even voorstellen: Ronald ten Bookum

Wie ben je?
Mijn naam is Ronald ten Bookum, 62 jaar en ik ben woonachtig in het mooie lintdorp Hem. Ik ben vier jaar geleden bij de SPD gekomen na mijn deelname aan de workshop “hoe wordt je Raadslid”. Door de jaren heen heb ik altijd interesse gehad voor de politiek en wat mij in de gemeentepolitiek aanspreekt is dat je dicht bij de burgers staat en echt invloed kunt hebben op de leefomgeving. Verder ben je direct betrokken bij alles wat er in jouw gemeente gebeurt. In mijn werkzame leven ben ik vele jaren in de financiële sector werkzaam geweest en mijn grootste interesse gaat dan ook uit naar de vraagstukken waarbij financiële componenten betrokken zijn. In de afgelopen raadsperiode ben ik voor de partij als raadsvertegenwoordiger bezig geweest voor de partij. Daarnaast heb ik de eer gehad even aan het raadslidmaatschap te mogen ruiken om SPD raadslid Maartje Tros te vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof.

Waarom zit je bij de SPD?
De SPD heeft een open karakter en gaat voor een sociale en rechtvaardige gemeentepolitiek. Onze naam zou doen vermoeden dat wij een one-issue partij zouden zijn maar het tegendeel is waar, wij gaan voor de belangen van jong en oud, dus alle inwoners van Drechterland. De partij is in 2014 als nieuwe partij in de raad gekomen en is de aflopen jaren een stabiele en daar waar nodig een positief kritisch partij gebleken. Wanneer het college met goede en constructieve voorstellen komt dan worden deze zeker door ons gesteund. Wij stellen altijd het belang van de burger op de eerste plaats.

Waar ga je je voor inzetten komende periode?
Wij vinden het heel belangrijk dat kiezers zich gehoord en gezien voelen. Dat gaat verder dan inspraak in de gemeenteraad of burgerparticipatie. Wij gaan de buurten in om met u te praten en speuren actief naar mogelijkheden om voor u in de bres te springen. Wij streven naar een veilig Drechterland. Om dit te bereiken streven wij naar een helder handhavingsbeleid en willen we overlast inperken. Niet optreden als het kwaad al is geschied maar vooral preventieve maatregelen nemen om erger te voorkomen. We zullen
ons de komende raadsperiode op alle actuele zaken binnen de gemeentelijke beleidsterreinen inzetten. Wij hebben grote zorgen over de problemen die er spelen in onze gemeente zoals onder andere de woningnood, eenzaamheid bij jong en oud, jeugdzorg , GGZ en vele andere. Verder zullen we toezien op een gezond financieel beleid. Mijn partijgenoten en ik zijn gemotiveerd om de komende raadsperiode met hopelijk nog meer zetels voor onze partij in de raad uw belangen te behartigen.

di 22 februari 2022 11:50
Design & creatie: Mayflower Reclame