Lid worden

Wat voor leden zoeken wij en wat kunt u verwachten:

Wij waarderen zowel leden die over veel dossierkennis beschikken en ook leden die eens per jaar komen op een vergadering, alswel leden die zich graag willen ontplooien, of te wel alle typen leden die hetzelfde gedachtegoed en doel hebben. 

Voor vragen en/of kennismaking, neem gerust contact op met ons via voorzitter@seniorenpartijdrechterland.nl of bel naar 06-19497877

Opgave kan geschieden via E-mail: secretaris@seniorenpartijdrechterland.nl

Natuurlijk kunt u ook rechtstreeks bellen/mailen met het bestuur.

De kosten van het lidmaatschap worden jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering en bedragen op dit moment  € 20,00 per jaar en voor elk opvolgend gezinslid € 5,00 per jaar

Ons rekeningnr. is: NL92 RABO 0106 4667 63

Design & creatie: Mayflower Reclame