Wie ben ik: Jon van Diepen

Waarom SPD: Een lokale partij als SPD heeft meer vrijheid dan een lokale spreekbuis van landelijke partij.  Bij SPD staan de bijna ouderwetse normen en waarden als eerlijke en transparante besluitvorming bovenaan. Dit is wat inwoners willen en daar wil ik me ook graag voor inzetten.

Waar ga ik mij voor inzetten: Realistische en nuchtere kijk op de energietransitie. Dat betekent stoppen met grote zonne -en windparken binnen de gemeente. Maar ook stoppen met verplichting gasvrij te (ver)bouwen omdat dit woningen zo onnodig duur maken. 

Wie ben ik: Ik ben Maartje Tros van Diepen. Ik ben 34 jaar en trotse moeder van twee kleine kinderen. In het dagelijks leven werk ik als ondersteuner en ben ik ondernemer. Ik heb veel gewerkt in zowel de jeugd als ouderenzorg en hier ligt dan ook mijn hart. Verder houd ik van reizen, andere culturen en koken.


Waarom de SPD? Mijn (maatschappelijk betrokken) vader werd in 2013 benaderd om bij de partij te komen. Hij had ‘t te ‘drok’ maar schoof mij naar voren om met de groep kennis te maken. Ik ben sinds jongs af aan politiek geïnteresseerd, toch vond ik de stap wel spannend. De partij sprak mij erg aan, omdat ik mij niet wilde binden aan een landelijke partij (waar ik toen erg teleurgesteld in was). Daarnaast was deze onafhankelijke partij erg gericht op het sociale, tegen onnodige verspilling van gemeenschapsgeld en vóór behoud van landschappelijke waarden. Aangezien ik toen ook nog in de ouderenzorg werkte, was ik éxtra gedreven een steentje bij te kunnen dragen voor senioren. Een groep die ik een warm hart toedraag en die vanuit de politiek ook echt extra aandacht mag krijgen.


Waar ga ik mij voor inzetten Recent is mijn motie voor het stimuleren van mantelzorgwoningen aangenomen. In de gemeenteraad spelen vele onderwerpen in het sociaal gebied, waar ik mij voor inzet. Bijvoorbeeld zet ik mij al jaren in voor een daadkrachtige aanpak tegen eenzaamheid en verslavingsproblematiek. In onze partij hebben we veel ‘mensen uit het veld’ en dus praktische ideeën. Een goede, betaalbare en zorgvuldige aanpak rondom psychische problematiek onder jong én oud hebben voor mij prioriteit. Dit is, net als lichamelijke gezondheid, in deze roerige tijden wat centraal moet staan. Gezondheid voor mens en milieu, zo kwam ook de motie voor een ‘verantwoord/gezond’ nieuw kunstgrasveld bij Spirit uit mijn hand. Na veel pogingen gelukt, ik was er trots op. Als oppositiepartij moet je hard werken om wat te veranderen, toch zijn er vele successen behaald! Daarnaast sta ik wel een beetje bekend in de raad dat ik kritisch ben op uitgaven van de gemeente. Bij vele voorstellen kijk ik zorgvuldig of daar bespaard kan worden. In deze tijd waar het leven voor iedereen duurder wordt, vind ik het niet uit te leggen als de gemeente onnodige uitgaven doet of zich niet aan de aanbestedingsregels houdt. Het blijft gemeenschapsgeld. Als laatste wil ik mij (blijven) hardmaken dat iedereen erbij moet blijven horen in de gemeente. Ongeacht je achtergrond, voorkeuren, geloof, beperkingen, eigenaardigheden, talenten of leeftijd. Dat we samen voor uitdagingen staan en het samen moeten oppakken.

*Wie ben ik:*

Ik ben Roy Wierink, ik ben nog net 33 jaar jong en ik woon samen met mijn

vriendin Nicole en ben vader van twee prachtige dochters. Wij wonen in het

gezellige en sfeervolle Oosterblokker. Ik ben jaren werkzaam geweest in de

gehandicaptenzorg maar ga vanaf april een overstap maken naar Intermaris,

een woningbouwcorporatie.

*Waarom SPD*

Dat iedereen erbij moet horen welke kleur, geloof, overtuiging of leeftijd

je hebt spreekt mij ontzettend aan. Ik heb vaker contact gehad met een

raadslid van de partij. Zij heeft mij nieuwsgierig gemaakt en ik ben er

klaar voor om mijn ervaring in de zorg mee te nemen in de partij.

*Waar ga ik mij voor inzetten*

Zoals ik hierboven al beschreef maak ik geen onderscheid tussen mensen.

Iedereen is uniek en iedereen verdient evenveel kansen en mogelijkheden. Ik

wil ervoor zorgen dat we als partij beschikbaar zijn en de inwoners van

Drechterland kunnen helpen waar nodig.

Het is vreselijk te zien hoe het Russische gevaar dat vele senioren van ons nog kennen uit de tijden van de Koude oorlog weer helemaal terug is. Wij veroordelen de gewelddadige inval in een soeverein Europees land.

Wie ben ik

Mijn naam is Melanie de Groot (-Blaas), 29 jaar en woon in Westwoud met mijn man, schildpadden en onze hond. We wandelen graag in de natuur en houden van het ‘dorpse’ leven. Ik heb altijd in de ouderenzorg gewerkt, begonnen als hulp in de huishouding, restauratief medewerkster en de laatste jaren ben ik werkzaam als psycholoog.

Waarom SPD

De SPD is een fijne en enthousiaste groep mensen met oog voor alle leeftijdscategorieën en de voor hun bijkomende strubbelingen in onze snel veranderende samenleving. Er wordt breed gekeken naar de problematiek en te nemen beslissingen en iedereen is alert op de actualiteiten en wat dat voor de inwoners van Drechterland zou betekenen.


Waar ga ik mij voor inzetten

Ik wil mijn kennis en kunde inzetten om ervoor te zorgen dat de partij en de gemeente de brede blik blijft behouden. Daarnaast is de (psychische) zorg voor al onze inwoners, jong & oud(er), een belangrijk speerpunt.

Even voorstellen:
Ik ben Marcel ten Have, al 22 jaar woonachtig in Hoogkarspel Ik heb een juridische en bedrijfskundige achtergrond (specialist in arbeidsrecht en bestuursrecht). Als één van de oprichters van de Seniorenpartij Drechterland ben ik sinds 2014 actief als fractievoorzitter van de partij in de gemeenteraad van Drechterland. Voor de duidelijkheid: wij zijn de jongste partij in de raad!
Het raadswerk geeft mij na bijna 8 jaar nog steeds veel voldoening. Raadsleden zitten in mijn optiek niet in de raad voor zichzelf, maar om goed te doen voor de inwoners. Hoewel we ons vooral richten op senioren is de partij er voor jong en oud. Dat willen we zo houden. Heel Drechterland kan in de volgende raadsperiode weer op ons rekenen!

Wat bereikten we tot op heden:
De afgelopen acht jaar hebben we de partij op de kaart gezet. We zijn niet meer weg te denken uit de raad van Drechterland. We hebben allerlei dingen bereikt op het gebied van seniorenbeleid, wonen (er komt een hoogwaardig wooncomplex voor senioren – een knarrenhof genoemd -, in Hoogkarspel), veiligheid (zoals meer toezicht en camera’s op het station), meer aandacht voor eenzaamheid onder senioren en jongeren, teveel om op te noemen. Daarnaast bewaken wij de portemonnee van de burger door de gemeentelijke lasten zo laag mogelijk te houden. Dit alles als oppositiepartij.

Wat willen we bereiken in de raadsperiode 2022-2026?
We gaan door voor u en uw belangen! We strijden voor meer en vooral betaalbare woningen in alle kernen van Drechterland. Woningen specifiek voor senioren, knarrenhoven in alle dorpskernen, meer sociale huurwoningen in alle kernen voor mensen die kwetsbaar zijn en mensen die geen geld hebben voor het kopen of huren van dure woningen. We zijn groot voorstander van het benutten van de ruimte aan de overzijde van de spoorlijn, Hoogkarspel zuid, genoemd. Natuurlijk denken we ook aan een bij meer woningen behorende aanpassing van de infrastructuur zoals passende wegen fietspaden en openbaar vervoer.

We willen de veiligheid in de kernen verder verhogen, met meer toezicht en voorlichting. Graag zijn we de eerste partij die pleit voor een echt seniorenbeleid. Er is nu best veel geregeld voor senioren, maar een echt beleid is er wat dat betreft niet.

En we willen gezonde gemeentefinanciën. Betaalbaar, maar met behoud van onze goede voorzieningen. Met een klantvriendelijk ambtenarenapparaat dat voor iedereen klaarstaat en met gemotiveerde mensen. Ook dat is een opdracht voor de komende tijd.

STEM LIJST 5 SPD op 16 MAART, UW ZORG IS ONZE OPDRACHT!

Met een groet,

Marcel ten Have,
Fractievoorzitter Seniorenpartij Drechterland

Mijn naam is Guus Bosch, 57 jaar , al 30 jaar woonachtig in het mooie landelijke Venhuizen met zijn prachtige omringdijk.

Ik ben getrouwd met een echte Venhuizer, naam (Carla) Bleeker, zoon (Jeroen) van 25 en dochter 27 (Sharon) Ik heb diverse bestuursfuncties vervult in Venhuizen in de afgelopen 30 jaar o.a. penningmeester St. Dorpshuis Venhuizen (5 jaar), jeugdvoorzitter S.V. De Valken ( 10 jaar), en Voorzitter St. Sporthal Venhuizen.

Ruim 30 jaar heb ik ervaring in de financiële industrie (ING) in diverse zakelijke sales en management functies. Thans heb ik een eigen adviesonderneming.

Voor het eerst in de raad gezeten afgelopen 4 jaar, de laatste maanden als Fractie Bosch.

Aandachtspunten: ruimtelijke ordening ( woningbouw), SED organisatie en ondernemers.

Waarom de SPD
De SPD, de jongste politieke partij in Drechterland, opgericht in 2014, heeft de frisheid en elan om de broodnodige nieuwe bestuurscultuur neer te zetten in de komende raadsperiode.

Daar hebben we uw stem voor nodig.

Waar ga je je voor inzetten komende periode ?

Prioriteiten

  • Afspraken nakomen en open en transparant communiceren met burgers en raad.
  • Verantwoordelijkheid en regie voeren op financiële positie en oplopende tekorten sociaal domein
  • Versnelling ontwikkeling woningbouw nemen op versnelling woningbouw, m.n. seniorenhuisvesting in Hoogkarspel (knarrenhof), Hoogkarspel Zuid en Venhuizen ( 2e Bosmanstaete)
  • Adequaat informeren van de raad

Samen gaan we voor de vernieuwing, verandering en verbetering.

Stem 16 maart SPD

Ik ben Dicky Pellegrom, geboren in 1962 in de Betuwe en al 35 jaar woonachtig in West-Friesland. Vanaf 1998 woon ik in Venhuizen en sinds 2018 in Hem. Met mijn werkervaring o.a. uit het bedrijfsleven en mijn visie hoop ik van betekenis te kunnen zijn voor de SPD. Ik heb gekozen voor deze partij, omdat zij met een luisterend oor dichtbij de kiezers wil staan en speciale aandacht heeft voor de jeugd en de senioren in onze gemeente. Wij maken ons ook zorgen over het drugs- en medicijngebruik en pleiten voor meer aandacht hiervoor en preventie.

De veiligheid van de inwoners nemen wij heel serieus en daarom willen we graag meer handhaving. Lik op stuk beleid en kijken waar preventief winst te behalen valt. Het woningtekort staat hoog op onze lijst en we willen dat de doorstroming meer op gang komt, zodat onze jongeren ook aan bod komen. Maar ook de senioren moeten kunnen doorstromen naar een veilige woonomgeving bv naar een
Knarrenhof of een kleinere levensbestendige woning. Maar dit moet wel betaalbaar zijn. Zo zijn er meer plannen t.o.v. bouwen en wonen, die we onder de aandacht willen brengen om dit betaalbaar te houden en van de grond te krijgen, zie ons verkiezingsprogramma.

De aankomende 4 jaar zal de Regionale Energiestrategie een belangrijk onderwerp worden. Een moeilijk en beladen punt, want we weten allemaal dat het anders moet.? Onze grootste zorg is hierin niet alleen het Milieu, want daar staan we volledig achter dat we alles moeten doen om dit te verbeteren. Het roer moet om, maar waar komt de rekening terecht? Is het eerlijk naar onze kiezers, terwijl zij hun nek uitsteken om bij te dragen aan een beter milieu, ze als dank daarvoor op torenhoge kosten te jagen. Daarbij rijzen bij ons de vragen, zijn er echt geen andere mogelijkheden om onze milieu doelstellingen te bereiken? Wat doen we als dit niet haalbaar en betaalbaar blijkt? Zie verder in ons verkiezingsprogramma.

Het belangrijkste vind ik dat de SPD een open karakter heeft, onafhankelijk is en zich lokale doelen stelt en daarmee denk ik dat we juist “ Het Verschil” kunnen maken t.o.v. de landelijk opererende partijen!! De SPD pleit voor sociale en rechtvaardige politiek.

Ik heb geen ideaalbeeld meer van de politiek, maar met de passie van deze mensen heb ik gemerkt, dat ik nog steeds idealen heb, ze zijn alleen concreter en haalbaar geworden. Een mooi en prettig leefklimaat voor Drechterland behouden en verbeteren waar nodig, met aandacht en zorg voor ieder die dit nodig heeft. Ik geloof dat we dit SAMEN als groep en SAMEN met onze kiezers kunnen bereiken!!

Ik hoop dat ik daar mijn steentje aan bij mag dragen….

Ik ben Harm Schraa, ben 76 jaar en woon in Hoogkarspel Ik ben raadslid geweest voor de SPD in de periode 2014 tot 2018.
Vanwege mijn gezondheid, die steeds slechter werd, heb ik besloten om het rustiger aan te doen. Ik ben altijd al politiek bewust geweest en vanaf 1996 t/m 2010 ben ik actief geweest bij de VVD.

Toen de SPD van start is gegaan, was ik er al vrij snel bij betrokken. Ik zag een oproep van de SPD voor iemand met ervaring
in de politiek en verantwoording t.o.v. de gemeenschap. Ik voelde mij aangesproken tot het verkiezingscampagne en de speerpunten bij de SPD. Als oppositie is het hard werken om je stem te laten horen en ook inbreng van betekenis te kunnen brengen. Ik vind het belangrijk dat er meer geluisterd wordt naar de oppositie en niet alleen uitgaan wordt van de meerderheid, want dat komt de kwaliteit van het beleid niet ten goede. Deze wens heb ik ook uitgesproken naar de raad, toen ik afscheid nam als raadslid.

Ik zie vaker gebeuren, dat de mensen die van buitenaf in onze gemeente komen wonen, zich gaan bezighouden met de politiek en dat is heel mooi. Toch wil ik de wens uitspreken en een oproep doen aan de inwoners, die sinds jaar en dag in Drechterland wonen, om zich bewuster te maken van de gemeentelijke politiek en de bereidheid te hebben zich in te zetten en zich hard te maken voor hun eigen gemeenschap.

Ik merk wel op dat er vaak kritiek is op het gemeentebestuur, maar ik wil alle inwoners oproepen om eens een kijkje in de “keuken” van de gemeentelijke politiek te nemen bij de eigen gemeente. Het is belangrijk om te weten wat er reilt en zeilt binnen de gemeente en hoe de gemeenteraad werkt. Nog belangrijker is het om te weten wat je zelf kunt bijdragen aan verbetering, aan ideeën en hoe je zo opbouwend bezig kunt zijn voor jezelf en de mede inwoners.

Dus schroom niet, maar ga eens een gesprek met ons aan of kom eens langs tijdens een fractievergadering.

En met de huidige plannen voor o.a. de senioren, roep ik een ieder op, steun de seniorenpartij Drechterland en geef ons een stem 16 maart 2022, zodat wij jou stem kunnen vertegenwoordigen binnen onze gemeente.

Mijn naam is Erik de Graaff. Sinds begin 2021 ben voorzitter van de Senioren Partij Drechterland (SPD). Ik kom oorspronkelijk uit Amsterdam en ik woon sinds begin 2019 in Hoogkarspel in een mooi huis aan de Streekweg. Het bevalt me hier goed. Hiervoor heb ik in Denemarken gewoond, 20 kilometer buiten Aalborg. Ik heb daar gewerkt als hoogleraar aan de Universiteit van Aalborg.

Na mijn opleiding als psychloog ben ik gaan werken aan de verbetering van het hoger onderwijs aan de Universiteit van Maastricht. Na mijn promotie ben ik overgestapt naar de TU Delft. Mijn wetenschappelijke carrière in het hoger technisch onderwijs heeft mij de hele wereld over gebracht. Ik heb lezingen gegeven en samengewerkt met collega’s in zes werelddelen. Ik ben bestuurslid geweest van verschillende internationale organisaties van ingenieursonderwijs. De Universiteit van Aalborg heeft mij gevraagd hun UNESCO centrum voor Problem-Based-Learning te komen versterken. Op dit moment heb ik daar nog een honoraire benoeming.

Door de coronapandemie heb ik de laatste jaren niet meer naar Denemarken kunnen gaan. Ik ben in 2016 teruggekomen naar Nederland omdat mijn vrouw ongeneselijk ziek was. Nadat zij in 2017 was overleden ben ik op zoek gegaan naar een huis zoals ik had in Denemarken, maar dichter in de buurt van een van mijn dochters. In totaal hadden wij samen vier dochters waarvan ik nu acht kleinkinderen heb. De oudste is al 17, de jongste net drie. Vier van mijn kleinkinderen wonen in Schotland. Die zie ik niet vaak. De twee jongens die in Hoorn wonen zijn nu 12 en 14,