Fractie en Bestuur

De Seniorenpartij Drechterland kent een scheiding tussen fractie en partijbestuur ( duale vorm ).

De fractie is een zelfstandig opererend team dat de signalen en behoeftes vanuit de samenleving vertolkt in en naar de politiek toe teneinde hier bestuurlijk gevolg aan te geven.
Uitgangspunt hierbij is het verkiezingsprogramma.

Het partijbestuur is in functie gekozen door de leden van de seniorenpartij en heeft als primaire functie het besturen, vertegenwoordigen en promoten van de partij. Daarnaast ziet het bestuur er op toe dat de fractie in de geest van de partij en het door de leden gezamenlijk vastgestelde verkiezingsprogramma handelt.

De Wethouder

Marcel ten HaveHoogkarspel06 29693654Fractie voorzitter

Raadsleden

Maartje TrosOosterBlokkerFractielid
Guus BoschVenhuizen
Ronald ten BookumHem
Dicky PellegromHem06 242 238 00

Fractievertegenwoordigers

Erik de GraaffHoogkarspel06 150 547 56Voorzitter
Jon van DiepenOosterblokker
Roy WierinkOosterblokker

Het Bestuur

Erik de GraaffHoogkarspel06 150 547 56Voorzitter
RĂ©mon ten BookumHoornPenningmeester
Shania ten BookumHoornSecretaris

Medewerkers

Herman OlthuisHoogkarspel
Design & creatie: Mayflower Reclame