Programma

ALERT, BETROKKEN & SOLIDAIR
Dé Seniorenpartij in Drechterland

Voorwoord

Inwoners van Drechterland,

Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor het regelen van zaken die ons allemaal direct aangaan. In ons democratisch bestel kiezen we eens in de vier jaar een gemeenteraad. De raad wijst  wethouders aan, die samen met de burgemeester het dagelijks bestuur voor haar rekening neemt. De gemeenteraad heeft tot taak het bestuur te controleren. Het afnemende vertrouwen in de politiek heeft alles te maken met het falen van deze controlerende taak. Zowel in de landelijke politiek als lokaal sluiten coalities de rijen. Een eigen minister of wethouder afvallen is uit den boze.  Oppositie wordt daarmee monddood gemaakt.

De SPD wil dit patroon doorbreken. Met Marcel ten Have en Maartje Tros – van Diepen hadden wij de afgelopen raadsperiode twee uitstekende raadsleden die voortdurend hebben gehamerd op transparantie van de besluitvorming. Voor de komende raadsperiode hopen wij op uitbreiding van de fractie. Wij hebben daar uitmuntende kandidaten voor. Op
onze kieslijst staan diverse  Drechterlanders die het werk van onze fractie steunen.

Wij zijn bereid zitting te nemen in het gemeentebestuur. Maar de SPD belooft dat wij onze principes niet zullen verloochenen. Wij zullen blijven opkomen voor het recht van de inwoners van Drechterland op eerlijke en transparante besluitvorming. Onze raadsleden zullen loyaal samenwerken binnen het kader van het  partijprogramma en samen gemaakte
afspraken, zonder harde fractiediscipline. Wij blijven open staan voor signalen van de burgers.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 kiest u voor de volgende vier jaar de gemeenteraad van Drechterland. Onze oproep is: Ga in ieder geval stemmen! Laat uw stem meetellen. Zorg dat het gemeentebestuur u vertegenwoordigt.

STEM SENIORENPARTIJ DRECHTERLAND! GEEF OUDEREN EEN STEM!

Dr. Erik de Graaff, voorzitter SPD

Het SPD-verkiezingsprogramma in 10 kernpunten:

Design & creatie: Mayflower Reclame