We zijn moedwillig gepasseerd

In het kader van ‘nieuwe betrouwbare politiek’ in plaats van ‘achterkamertjespolitiek’ hebben wij géén gebruik gemaakt van een voorstel van twee partijen, welke wij persoonlijk de dag na de verkiezingen kregen.

Wij hebben naar eer en geweten, met respect naar de verkiezingsuitslag, meerdere gesprekken gevoerd met alle partijen om alle combinaties serieus te onderzoeken. Combinaties van partijen mét ook oog voor geschikte wethouderskandidaten voor de lastige roerige jaren die gaan komen. Naast de combinatie  hiervan, waren wij op zoek naar de nieuwe politiek, die beter in contact staat met de inwoners van Drechterland, om het vertrouwen van inwoners in de politiek meer te herstellen. 

Zoals aangegeven hebben meerdere partijen tijdens het informatieproces andere partijen willen uitsluiten van gesprekken. Uit respect naar de kiezers hebben we geen enkele partij willen uitsluiten van het proces. We hebben onderzocht of er ruimte was om toch bepaalde partijen met elkaar in gesprek te laten gaan, in belang van de inwoners van Drechterland. Dit bleek hard nodig, zo ervoeren we in de gesprekken met de partijen.

Er heerst een bepaalde cultuur die wij willen doorbreken. Zo werd er bijvoorbeeld vanuit een partij verwacht – zo bleek uit de gesprekken-  dat coalitiepartijen voorafgaand met elkaar zouden moeten  ‘checken’ of hun raadsleden bepaalde ‘lastige’ vragen wel aan de wethouders mogen stellen in het openbaar. Met andere woorden, de vragen die aan de wethouders openbaar gesteld worden, moeten eerst goedgekeurd worden.

Ons eerder persbericht over meer ‘naar de burger luisteren’ en ‘de mening van elk individueel raadslid belangrijker moet worden’, was ook bij een partij in het verkeerde keelgat geschoten: zij zagen hierom grote verschillen tussen onze visies en dit zou een samenwerking in de weg staan. Het is duidelijk dat onze wens voor politieke verandering én het doorbreken van patronen niet door iedereen gewaardeerd werd. 

Hoewel het VVD nu stelt dat zij niet in gesprek willen met het CDA, hebben zij afgelopen week aangegeven aan ons hier wél voor open te staan. Zij zouden dit in hun eigen partij deze week bespreken, de SPD zou hen het definitieve besluit kenbaar maken ná het voeren van het laatste gesprek, afgelopen zaterdag.  De keuze van het SPD om verkennende gesprekken te wensen met CDA en VVD is niet bij iedere partij goede aarde gevallen. Hieruit is een verbond ontstaan waarbij nu de drie kleinste partijen met elkaar gesprekken gaan voeren. Wij betreuren dat het proces van onze formatie bewust gepasseerd is.

De partij met een spectaculaire verkiezingswinst buitenspel zetten, om koste wat kost zelf aan de macht te blijven, dat was ironisch genoeg juist hetgeen wat wij willen veranderen. De ironie is dat juist onze zoektocht naar ‘nieuwe en andere politiek’ blijkbaar nu geen plaats kan vinden, door het prompt buitenspel zetten van de twee grootste partijen. Het is een wanhoopssprong om zelf aan boord te blijven en het negeren van de verkiezingsuitslag.

Het verkenningsproces niet respecteren en daarmee de focus op de nieuwe politiek in woord en daad te negeren. De SPD, als grootste winnaar van 2 naar 4 zetels en het CDA met 4 zetels. Wij vinden dit niet uit te leggen naar de inwoners van Drechterland.  Wij blijven, ondanks de zeer grote teleurstelling rondom de gang van zaken, ons hard maken voor de belangen van inwoners van Drechterland. Dit blijkt meer nodig dan ooit. We hadden makkelijk in het college kunnen komen maar op een wijze waarbij we onze politieke principes overboord moesten gooien. We zijn trouw gebleven aan onze visie over betrouwbare politiek. Ook al hebben wij in dit proces ‘verloren’, zijn en blijven we de grote winnaar en we staan voor u klaar. U kunt en zult altijd op ons blijven bouwen.

ma 11 april 2022 14:28
Design & creatie: Mayflower Reclame