Verbouwing voor de biljartverenigingen van Hoogkarspel gaat door!!!

Ronald heeft zich hier hard voor gemaakt, hij deelt graag het goede nieuws.

Hoogkarspel heeft al vele jaren een groot aantal biljartverenigingen in het dorp met momenteel een gezamenlijk ledenbestand van ruim 80 leden. Tot 2022 waren deze verenigingen gehuisvest in het toenmalige Water en Vuurhuis. 

Door nieuwbouwplannen van de gemeente moest het Water en Vuurhuis gesloopt worden en werd er naar nieuwe huisvesting voor de biljartverenigingen gezocht. Een nieuwe locatie vinden was niet eenvoudig en uiteindelijk werd plek voor de verenigingen gevonden in het sportcafé van Sporthal de Sluis.

Al snel bleek dat de beschikbare ruimte in het sportcafé voor de verenigingen onvoldoende was en werd de toenmalige wethouder gevraagd hier iets aan te doen. 

De gemeente heeft een onderzoek laten uitvoeren en werd geadviseerd het sportcafé te verbouwen. Daarna werd het stil bij de gemeente en bleef het plan op de plank. 

Vorig jaar zomer werd ik gebeld door een bezorgd lid van een van de biljartverenigingen die mij attendeerde op het bijna in vergetelheid geraakte plan voor de verbouwing van het sportcafé.

Ik heb meteen contact opgenomen met de wethouder om opheldering te vragen omtrent dit plan. Na meerdere mondelinge en schriftelijke vragen van onze partij is het plan uiteindelijk op de raadsagenda gezet met als resultaat een positief raadsvoorstel van wethouder Visser Botman.

Afgelopen maandag werd het voorstel in de gemeenteraad van Drechterland behandeld en unaniem aangenomen. Het sportcafé zal verbouwd gaan worden na in goed overleg te zijn gegaan met de beheerders van de sporthal. Hierdoor krijgen de verenigingen de gewenste speelruimte.

De verbouwing van het sportcafé zal op korte termijn worden uitgevoerd en de verwachting is dat de verbouwing medio 2023 gereed zal zijn.

Wij wensen de biljartverenigingen nog vele jaren speelplezier in hun vernieuwde onderkomen.

di 04 april 2023 10:39
Design & creatie: Mayflower Reclame