Toon Mans als verkenner aan de slag in Drechterland

De SPD en het CDA hebben de heer Toon Mans gevraagd om als verkenner aan de slag te gaan, het presidium heeft hiermee ingestemd. De heer Mans is een ervaren bestuurder die tot voor kort burgemeester was in Castricum.

Sinds 18 december is er sprake van een minderheidscoalitie. Door het vertrek van de wethouder van GBD, is er daardoor ook sprake van een minderheidscollege. Met het aanstellen van een verkenner geven de partijen gehoor aan de oproep van de raad om zo snel mogelijk toe te werken naar een meerderheidscollege.

Toon Mans wordt de nieuwe verkenner in de gemeente Drechterland.

Opdracht

De heer Mans krijgt de opdracht om door gesprekken te voeren met elke partij afzonderlijk, mogelijke coalities te onderzoeken. Daarnaast wordt hem gevraagd te inventariseren wat breekpunten zijn en visies op de portefeuillekeuze in het college in kaart te brengen.

De verkenner zal zo snel mogelijk in gesprek gaan met de vijf politieke partijen afzonderlijk. Naar verwachting zal hij begin februari zijn bevindingen in een verslag aan het presidium voorleggen.

Ook tijdens deze fase van verkenning is er sprake van bestuurlijke continuïteit. Het college neemt nog steeds belangrijke besluiten in samenwerking met de gemeenteraad.

Burgemeester Pieter Dijkman, voorzitter van de gemeenteraad: “Ik heb alle vertrouwen in het proces van coalitievorming met de heer Mans als verkenner. Bestuurlijke continuïteit is immers onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.”

di 09 januari 2024 20:46
Design & creatie: Mayflower Reclame