Geluid speelveld Venhuizen wordt alsnog beoordeeld. College vraagt raad drie maanden extra voor oplossen heikel dossier

Burgemeester en wethouders van Drechterland vragen de gemeenteraad extra tijd om met een betere motivering te komen om het speelveld naast basisschool ’t Padland in Venhuizen te behouden.

Drie naaste buren van het speelveld hebben vanwege geluidsoverlast verzocht de bestemming van het speelveld te wijzigen in een groene bufferzone van dertig meter breed. Dit weigerde de gemeente, maar volgens de Raad van State heeft Drechterland dit niet goed beargumenteerd.

Wethouder Marcel ten Have wilde de raad namens het college daarom komende maandag vragen de door het college opgestelde nieuwe motivering van dit afwijzingsbesluit vast te stellen.

za 28 oktober 2023 22:45
Design & creatie: Mayflower Reclame