Geef de minder rijken ook een kans op een goed gebit

Vergoeding voor tandheelkundige zorg moet weer terug in het basispakket van de zorgverzekering.

Er zijn in Nederland anderhalf miljoen volwassenen die vanwege geldgebrek niet, of te weinig, naar tandarts of mondhygiënist gaan.

De medische mensenrechtenorganisatie Dokters van de Wereld maakt zich grote zorgen over het aantal Nederlanders die minder naar de tandarts gaat, omdat ze niet zijn verzekerd. Daar moet verandering in komen, vinden zij. Een petitie om de mondzorg weer terug in het basispakket te krijgen, is bijna 75.000 keer ondertekend.

Sinds de tandartszorg in 2006 uit het basispakket is verdwenen, hoor je regelmatig de discussie of die terug moet komen in de verplichte basisverzekering. De reden waarom dat tot op heden niet gebeurt: te duur.

Maar volgens Dokters van de Wereld kost het de samenleving uiteindelijk juist meer geld, omdat mensen bij het mijden van de tandarts andere problemen krijgen. “Mensen krijgen trombose of nieren gaan kapot door grote hoeveelheden pijnstillers. Ook worden mensen ontslagen omdat ze niet meer toonbaar zijn, of zitten ze in de schuldhulpverlening of krijgen ze een uitkering”, zegt een woordvoerder.

Mensen die weinig geld hebben, mijden mondzorg. Het bizarre is dat bij een oorontsteking mensen meteen gratis worden geholpen en bij een verrotte kies niet. “Daarom laten mensen met weinig geld liever een kies trekken voor 42 euro dan een wortelkanaalbehandeling van 400 tot 500 euro uitvoeren.”

Sinds corona is de situatie verergerd: veel Nederlanders zijn tijdens de coronacrisis niet naar de tandarts gegaan. Aan de andere kant zijn we juist meer gaan snoepen en vliegen de coronakilo’s eraan. Dat heeft de nodige gevolgen voor het gebit, stelt het KMNT, de beroepsorganisatie voor tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen.

Regelingen medische kosten voor mensen met een laag inkomen

Heeft u een laag inkomen dan kunt gebruik maken van bijzondere bijstand en een noodfonds

Ook kunt u via de gemeente een goedkopere collectieve zorgverzekering afsluiten.

Voor de voorwaarden en informatie verwijs ik u graag naar onderstaande link van de gemeente Drechterland

https://openpdc.enkhuizen.nl/wp-content/uploads/sites/2/2022/03/Folder-Minimaregelingen-Drechterland-2022-april.pdf

Collectieve zorgverzekering

Als u een laag inkomen heeft kunt u een zorgverzekering krijgen met korting.
U heeft de keuze uit twee zorgverzekeringen van Univé. Het pakket ‘Compact’
en het pakket ‘Compleet’. Om deze zorgverzekering te kunnen krijgen mag uw
inkomen niet hoger zijn dan 120% van de bijstandsnorm. Via Univé krijgt u
korting op uw zorgpremie. Ook ontvangt u € 10,00 premiekorting per maand
op het pakket Compleet.
Meer informatie vindt u op de website : www.gezondverzekerd.nl.

 U kunt zich daar ook aanmelden voor deze verzekering.
Gemeente compact verzekering vergoed 100% tot €250 en het gemeente compleet vergoed 100% tot €500 voor tandarts en mondhygienist bij elkaar.

Noodfonds tandartskosten

In Nederland bestaan verschillende lokale noodfondsen waar aanspraak op kan worden gemaakt op het moment dat mensen zich in een nijpende financiële noodsituatie bevinden. Het gaat om mensen met financiële en mogelijk sociale problemen waar geen alternatieve middelen meer voor beschikbaar zijn. Hulp wordt onder meer verleend in de vorm van een financiële bijdrage om te kunnen voorzien in noodzakelijke eerste levensbehoeften, bij schuldproblematiek, dreigende huisuitzettingen en eventuele noodzakelijke zorguitgaven. Ook voor tandartskosten kunnen deze noodfondsen worden aangeschreven, de mogelijkheden hiertoe staan in dit artikel centraal.

Wie komt er in aanmerking voor het noodfonds?

In aanmerking voor het fonds komen diverse kwetsbare groepen uit de samenleving die in een acute financiële noodsituatie verkeren. Hierbij kan gedacht worden aan gezinnen of alleenstaanden, ouderen of psychiatrische patiënten met schuldproblemen, al dan niet in combinatie met sociale problematiek. Onverwachte hoge uitgaven of gewoonweg grote uitgaven kunnen voor deze groepen een strop zijn. Ook kan de hulp gericht zijn op het oplossen van gecompliceerde schuldproblematiek. De Bijzondere Bijstand is in dergelijke gevallen niet toereikend of de hulpbehoevende komt niet meer in aanmerking voor deze voorzieningen.

Wie kan het noodfonds aanvragen?

De noodfondsen kunnen niet door particulieren en hulpbehoevenden zelf worden aangevraagd. De aanvraag dient te worden ingediend door een medewerker van (erkende) hulpverlenende organisaties, bijvoorbeeld:

  • Huisartsen;
  • Tandartsen;
  • Maatschappelijk werkers;
  • Kredietbanken;
  • Levensbeschouwelijke organisaties.

De bijdrage wordt uitgekeerd aan de hulpverlenende instantie om te waarborgen dat het bedrag wordt besteed aan de toegekende hulpaanvraag.

Ik zou zeggen houd je gebit gezond en maak gebruik van bovenstaande regelingen

Ronald ten Bookum

Raadslid Seniorenpartij Drechterland

wo 01 juni 2022 12:47
Design & creatie: Mayflower Reclame